Bostadsbyggande väntas minska

Fler bostäder behövs för att räcka till Sveriges växande befolkningen. Ändå väntas bostadsbyggandet minska kraftigt, särskilt bostadsrätter.

Bostadsverket uppdaterade nyligen sin prognos för året och räknar nu med att det kommer påbörjas 56 500 bostäder under 2018, vilket är 10 000 färre än förra året. Antalet bostadsrätter förväntas minska med 25–30 procent, medan byggandet av hyresrätter och småhus tros bli oförändrat.

En förklaring till att man förväntar sig minskat byggande är den ökade osäkerheten på bostadsmarknaden; det kommer signaler om en minskad försäljning av nyproducerade bostadsrätter, särskilt på vissa marknader, och en inbromsning i byggloven. Bostadsverket räknar med att det kommer bli en kraftig inbromsning i Storstockholm, medan byggandet snarare kan komma att öka i bland annat Storgöteborg.

Högtrycket mattas av

Även byggföretaget Veidekke spår att högtrycket på bostadsmarknaden mattas av rejält. Enligt dem märks trenden tydligast när det gäller nyproduktion. Veidekke menar att prisnedgången på bostadsmarknaden det senaste halvåret i kombination med nya amorteringsregler och ett stort utbud av nya bostäder, skrämde upp många beställare och bolag som bygger bostäder. Det som tidigare har gått enkelt att sälja blev plötsligt svårsålt, vilket har fått byggbranschen att dra i bromsen.

Under 2019 bedömer flera aktörer att bostadsbyggandet minskar ytterligare men att nedgången kommer stanna av, dels på grund av att priserna stabiliseras, dels för att hyresrättsbyggandet ökar.