Skärpta regler för kortbetalning i Sverige

Den 14 september 2019 infördes i Sverige en ny bestämmelse där alla konsumenter numera måste verifiera sin identitet i samband med kortköp på nätet. Tidigare har det många gånger räckt med att enbart uppge sina kortuppgifter, vilket det nu blivit ändring på. Syftet med denna ändring är i första hand att förhindra bedrägerier i form av personer som kommit över kortuppgifter och därefter handlar med hjälp av dessa.

Tidigare har du också kunnat handla i butik även när du glömt din pinkod genom att istället signera kvittot. Denna möjlighet har i samband med de skärpta reglerna tagits bort och istället är det nu obligatoriskt att använda pin-koden vid betalning. Även när du ”blippar” kortet kommer du numera oftare bli ombedd att skriva din pin-kod.

Handlar du på internet kommer du att behöva ha tillgång till någon form av elektronisk verifiering för att kunna genomföra ett köp. Detta kan till exempel vara BankID eller säkerhetsdosa.

Säkrare kortbetalningar

Obligatorisk tvåfaktorsautentisering

Varje betalning måste efter lagändringen bekräftas med en så kallad tvåfaktorsautentisering. Det betyder att din betalning ska bekräftas av två av varandra oberoende faktorer – till exempel dina kortuppgifter plus ditt BankID.

De olika faktorer som är godkända för att använda till en autentisering är:

  • Någonting som enbart du vet – exempelvis din pin-kod, eller ditt lösenord
  • Någonting som enbart du har – exempelvis en personlig mobilapplikation, eller din bankdosa
  • Någonting som enbart du är – exempelvis din röst, eller ditt fingeravtryck

Dessa regler gäller för handel inom hela EU och om du inte har möjlighet att genomföra bägge delarna av autentiseringen kan din betalning komma att nekas. Det är därför mycket viktigt att du minns din pin-kod i butik.

Handlar du på internet kommer du även behöva ha tillgång till någon form av elektronisk verifiering, exempelvis ett BankID eller en säkerhetsdosa. Skulle du behöva hjälp med att aktivera ett BankID kan det vara bra att veta att du kan få hjälp med detta hos din bank, så länge du har en legitimation för att styrka din identitet.