Betala räkningar

betala räkningar med kreditkort

Ett kreditkort kan användas till precis varje typ av ekonomisk transaktion. Det innebär att det också kan användas för att betala räkningar. Genom att du betalar med kreditkortet skjuter du faktiskt upp den faktiska betalningen. Det är ju kortutfärdaren/banken som så att säga lägger ut för dig. Dessutom har du möjlighet att genom det här förfarandet samla på dig extra förmåner i eventuella bonusprogram.

Att betala räkningar med kreditkort är kanske inte en modell som kan eller bör användas av alla, men den har en roll att spela. Nedan kan du läsa mer om hur du gör samt mer om fördelarna.

Två sätt att betala

Det finns två metoder att kika närmare på när det handlar om att betala fakturor och andra räkningar med kort. Först och främst är det ett ständigt växande antal kortutfärdare som erbjuder betalning online. Som kortägare ska du logga in på ditt konto på nätet. Du genomför sedan betalningarna och överföringarna på samma sätt som i en internetbank. Du behöver inte betala extra för denna tjänst.

Det andra sättet är att använda en av de från kortutfärdarna fristående tjänsterna för kreditkortsbetalning online. Betalo och Billhop är två exempel på sådana tjänster. För att använda en sådan tjänst ska du först registrera ett konto. Du får då tillgång till en funktion som fungerar ungefär som din internetbank där du lägger in dina betalningar.

När det gäller kostnaderna för dessa två sätt är det förstnämnda att rekommendera. Du betalar som sagt inget extra, vilket du måste göra om du använder exempelvis Billhop och Betalo. Avgiften per betalning hos dessa mer specialiserade tjänster ligger normalt omkring 2% av det belopp du betalar. Att använda specialiserade tjänster har dock den fördelen att du kan göra dina överföringar med vilket kort som helst.

Betala räkningar med kreditkort – vilka är fördelarna?

Att skjuta upp den faktiska betalningen av fakturor och räkningar samt att kunna dra fördel av den större volymen bonuspoäng som uppkommer vid betalning är de två huvudsakliga fördelarna med att betala räkningar med kreditkort. Vilken tyngd som ska läggas vid respektive fördel är upp till var och en att bestämma.

Betalar du räkningar och fakturor i din internetbank dras beloppet direkt från ditt saldo. Använder du i stället kreditkortet får du en respit med den faktiska betalningen. Kreditgivaren betalar för dig och kräver sedan in pengarna på nästa månadsfaktura. Den här lösningen gör att du kan klara av räkningar även om saldot på lönekontot inte skulle vara tillräckligt.

Exempel
En månad är räkningarna extra många och extra stora. När du gör summeringen ser du att det saknas 5000 kr på lånekontot för att täcka utgifterna. Du väljer då att använda kreditkortet för att täcka bristen.

Nästa månad ser betydligt bättre ut och du kan betala tillbaka hela kreditkortsskulden inom den räntefria kredittiden.

För varje betalning kan du också få fördelar i det bonussystem som förmodligen finns knutet till ditt kort. Den absoluta majoriteten av kreditkorten är knutna till ett sådant. Vanligtvis samlar du poäng som du kan använda för att få rabatter på köp, med mera.

Exempel
Du har ett kreditkort som är kopplat till ett bonussystem genom vilket du får 0,5% tillbaka på alla transaktioner du gör. Den totala summan för alla dina räkningar och fakturor uppgår till 250 000 kr på ett år. Du ser till att betala allt med kreditkortet och får då 1250 kr tillbaka.