Kort info om kryptovaluta

Kryptovaluta är en valutaform som skiljer sig från de vanliga nationellt knutna valutor vi är vana vid att handskas med i vardagen. De står fria från banksystemen med sina vinstintressen, nationalstaterna med sina olika intressen, och marknaden för dem är helt oreglerad. Det gör att du har möjlighet att göra stora vinster om du väljer att investera i kryptovaluta – men du riskerar också att göra stora förluster. Värdet kan minska lika snabbt som det kan öka.

Har kryptovalutorna äntligen slagit igenom?

Under 2020 och 2021 har det skett någon slags boom för kryptovalutor, vilket inte är så konstigt eftersom Bitcoin fick en enorm värdeökning under den här perioden. Att det uppmärksammades gjorde fler intresserade, med tanke på chanserna att tjäna stora pengar. Idag tillhör det allmänbildning att ha koll på grundläggande kryptovaluta.info och åtminstone i stora drag veta vad det rör sig om. Något som inte alls varit fallet tidigare, kryptovalutorna har levt ett undanskymt liv och inte varit kända för den större allmänheten, utan något en mindre grupp varit intresserade av och insatta i.

Hur fungerar kryptovalutor?

Kryptovalutorna använder sig inte av banksystemet och deras sätt att kontrollera valutor och hålla transaktionerna säkra. Istället används en form av distribuerad konsensus för överföringarna, vilket sker med hjälp av P2P-nätverk med blockkedjor. Det handlar om digitala och krypterade lösningar, som skapar säkerhet på ett helt annat sätt än vad som används för traditionella valutor. Det går att köpa och sälja kryptovalutor, och på vissa ställen går det att använda dem som betalningsmedel. Framför allt används den här sortens valutor som något att investera i, och de flesta använder fortfarande traditionella valutor och betalningsmetoder till vardags, som ett kreditkort eller ett annat bankkort.

Varför skapades kryptovalutorna?

Under 1980-talet fanns cypherpunk-rörelsen, och det var där idén om kryptovalutor föddes. Det man försökte skapa då var digitala kontanter som kunde överföras anonymt mellan olika personer. Även om det var en föregångare till dagens kryptovalutor behövdes till exempel en central utgivare av valutan, vilket inte är fallet idag. Anledningar till att människor velat skapa kryptovalutor kan såklart skilja sig från person till person, men viktiga skäl brukar vara att inte behöva vara beroende av banksystemen och tvungen att underordna sig deras system och vinstintresse. Att bankväsendet inte är felfritt gör att det kan kännas problematiskt om alla pengar är bundna dit. Med en kryptovaluta finns också en frihet i förhållande till nationalstater och deras regler och lagar. Det har blivit möjligt att skapa valutor som står fria från alla sorters regleringar och kontroll, vilket för med sig både fördelar och nackdelar. Det gör bland annat att kurserna kan svänga snabbt och värdet på en valuta kan stiga eller sjunka med stor hastighet.