Om webbplatsen

om webbplatsen - villkor

Vi sätter din integritet och säkerhet i första rummet. Här kan du läsa mer om webbplatsen, om cookies, hur vi arbetar med personuppgifter och om ditt ansvar som besökare.

Allmänt om webbplatsen

Bästakreditkort.se är en informationsportal om kreditkort och liknande kreditlösningar för privatpersoner och företag. Informationen vi presenterar är saklig och syftet är att ge både en allmän bild av hur kreditkort fungerar och presentera mer specifikt kring olika kortutfärdare och erbjudanden.

Bästakreditkort.se är inte en kreditgivare. Webbplatsen drivs oberoende av de kreditgivare som presenteras på webbplatsen, i nyhetsbrev och i andra kanaler. Ingen kreditgivare kan påverka den information som presenteras, med undantag för påpekanden av eventuella felaktigheter. Ägaren till webbplatsen har heller inga intressen, vare sig när det gäller ägarandelar eller insynsfunktioner, i de kreditgivare som listas i innehållet.

Allt innehåll på webbplatsen är föremål för upphovsrätt enligt lag och branschregler. Det innebär att varken texter, bilder, video eller kod får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från ägaren. För frågor kring detta, vänligen gå till kontaktsidan.

Integritet och cookies

Som besökare till den här webbplatsen ska du kunna lita på att vi lägger största vikt vid din säkerhet och integritet. Vi gör löpande förbättringar för att säkra din trygghet när du använder våra tjänster. Webbplatsen är till exempel försedd med funktioner som försvårar avlyssning av datatrafik. Dessutom lagrar vi eventuell kontaktinformation i enlighet med PUL. Informationen används endast för nyhetsbrev och eventuella andra tjänster/funktioner som kräver samtycke från din sida.

Bästakreditkort.se använder cookies för att göra din användarupplevelse av webbplatsen bättre och enklare. Dessa ”webbkakor” använder vi för att inhämta information om hur du som besökare navigerar på våra sidor. Utifrån analys av den information som samlas in, som givetvis är anonym och inte kan relateras till dig som enskild besökare, kan vi förbättra webbplatsen.

Du har möjlighet att stänga av cookies i din webbläsare. För mer information om hur du går tillväga, se hjälpsektionen i den aktuella webbläsaren. Vi ber dig dock uppmärksamma att både Bästakreditkort.se och andra webbplatser du besöker kan få en väsentligt sämre funktionalitet om du stänger av cookies.

Personuppgifter

Alla som behandlar personuppgifter måste följa reglerna i personuppgiftslagen (PUL). Här på sajten Bästakreditkort.se kan du ha möjlighet att registerera ditt namn och din e-postadress för att mottaga nyhetsbrev. Det är just enbart denna information vi lagrar och vi gör det på ett säkert sätt. Din kontaktinformation kommer aldrig på något sätt spridas vidare till annan part.

Friskrivning

Vi på Bästakreditkort.se kontrollerar löpande den information som presenteras på webbplatsen. Eventuella ändringar i exempelvis kreditgivarnas utbud och erbjudanden justeras så snabbt det är möjligt. Vi kan emellertid inte garantera att all information alltid är absolut korrekt. Som besökare till webbplatsen är det din uppgift att granska riktigheten i den information du hittar på Bästakreditkort.se. Skulle du upptäcka någon diskrepans mellan informationen på webbplatsen och informationen hos en viss kreditgivare är du välkommen att kontakta oss.