Betalkort

Betalkort - allt på en faktura

Ett betalkort är ett slags mellanting mellan ett bankkort och ett kreditkort. Som betalningsmetod fungerar det som de båda andra korten, men själva avstämningen av skulden sker månadsvis och hela fakturan måste betalas i sin helhet. Det finns en slags implicit kredit kopplad till kortet men kredittiden kan inte sträcka sig längre än till förfallodatum för fakturan.

Bra att känna till är emellertid att betalkort definieras lite olika hos olika banker. Många banker marknadsför betalkort som samma produkt som kreditkort. Dessa kort kan dock inte vara olimiterade på samma sätt som renodlade betalkort kan vara.

Vanliga som företagskort

Betalkort erbjuds både privatpersoner och företag. För företag är den här typen av kort särskilt förmånlig eftersom korten kan tecknas utan kreditlimit. Den som i tjänsten har behov av att göra inköp, betala resor eller liknande kan använda ett betalkort för smidig administration. När fakturan kommer månaden därpå kan den automatiskt skickas vidare till ekonomiavdelningen som betalar skulden.

Så här fungerar betalkort som betalningsmedel

Betalkort skiljer sig inte nämnvärt från vare sig bankkort och kreditkort när det gäller det tekniska. Du autentiserar ett köp digitalt eller manuellt (du skriver på ett kvitto) och om köpet godkänns förs det upp på ditt skuldkonto. I mitten av månaden som följer får du hem en faktura på den totala skulden. Betalar du hela fakturan inom förfallotiden tillkommer inga extra kostnader (förutom årsavgiften och eventuell aviavgift).

Att innehavaren av ett betalkort faktiskt kan ta i anspråk en slags räntefri kredit innebär att de utfärdande bankerna tar ut en årsavgift av kunderna som kompensation. Årsavgiftens storlek är olika för olika kortutfärdare och olika banker.

Kreditkortet – det naturliga alternativet

Om betalkortets karaktär inte riktigt passar dig, till exempel vad gäller det faktum att fakturan alltid ska betalas i sin helhet så kanske kreditkortet är bättre lämpat för dig. Vill du ha möjlighet att skjuta på kostnaden är kreditkortet det naturliga alternativet. Med ett kreditkort kan du delbetala din skuld över många månader mot erläggande av ränta. Över tid blir kostnaden för kreditkortet givetvis större, men samtidigt ger kreditlösningen dig en möjlighet att undvika den risk som är förenad med tvånget att lösa hela skulden på en gång. Denna möjlighet har du inte med betalkortet eftersom det är förenat med kravet att du måste reglera hela skulden på förfallodatumet.

Värt att notera är att kreditkortet har funktionen av ett kortare lån, om man så önskar. Du som innehavare av kortet har alltid möjlighet att betala hela fakturabeloppet på förfallodatumet och på så sätt undvika räntekostnader. Samtidigt kan en sådan utgift slå hårt mot ditt privatekonomiska kassaflöde och göra så att du hamnar i en finansiell svacka. För att undvika en kortare ekonomisk kris kan du istället välja alternativet att dela upp betalningen över längre tid. På så sätt blir visserligen varje liten delbetalning mycket högre i det långa loppet, men det slår inte lika hårt mot din ekonomi. Mot bakgrund av detta är det därför många som väljer kreditkort.

En stor nackdel med kreditkort är dock att det är lätt att hamna i den så kallade kreditfällan. Detta innebär att du tar för vana att betala av alla dina köp på kredit vilket kan generera väldigt höga räntekostnader över tid. Var därför noga med vad du väljer att avbetala på kredit och vad du faktiskt har råd och möjlighet att betala med en gång. Även om det kan kännas dyrare att betala av en stor summa med en gång så lönar det sig förmodligen i längden.

Ansök om betalkort

Alla större banker har minst ett betalkort i sitt erbjudande. Nya kunder kan vid tecknande av olika kundpaket enkelt välja till betalkort i stället för vanliga bankkort. Den som är befintlig kund kan exempelvis byta från bankkort till betalkort direkt på bankens webbplats.

Betalkort kan också erbjudas av större bensinbolag och livsmedelskedjor. Grundidén är att korten ska användas på inköpsställen som drivs av utfärdaren, men korten kan givetvis användas överallt.

Andra fördelar

Andra typiska fördelar med betalkort handlar vanligtvis om försäkringar och bonussystem. Med ett betalkort kan du normalt få en kompletterande reseförsäkring och ett starkare avbeställningsskydd om du betalar en större del av resans pris med kortet. Det kopplas också inte sällan på en köpförsäkring med extra garanti vid köp av exempelvis hemelektronik.

Om kortet är kopplat till ett bonussystem kan du samla på dig belöningar genom att använda kortet i vardagen. Modellen är normalt densamma som är så vanlig när det gäller kreditkort. Varje inköp kan ge poäng som du sedan kan använda för att få rabatter på vissa köp, få bonuscheckar i brevlådan eller ha möjlighet att boka billigare resor.