Räntor

räntor kreditkort

Hela idén med att använda kreditkort är att du ska kunna köpa något idag för att sedan betala i morgon. Denna fördel kommer med ett pris, och det priset är ränta. Alla krediter löper med ränta, men vad som är lite speciellt med kreditkort är att du först har en räntefri period på ett antal veckor. Detta faktum skiljer kreditkort från exempelvis vanliga lån.

På den här sidan kan du läsa ingående om när ränta börjar ticka, hur den beräknas och vad som egentligen menas med delbetalning.

Varje köp ger en skuld

Vid varje köp med ett kreditkort uppstår automatiskt en skuld. Detsamma gäller om du använder ditt kort för att göra ett uttag i en bankomat. Pengarna du köper för eller tar ut är ju inte dina, utan kreditgivarens/kortutfärdarens.

Alla transaktioner du gör med hjälp av kortet samlas ihop och alla uttagna krediter summeras månadsvis. Efterföljande månad presenteras ett sammandrag av ditt användande i form av en faktura.

Period med räntefri kredit

Att du drar på dig en skuld i samband med ditt första köp eller uttag innebär inte att ränta automatiskt börjar räknas. I stället är det så att alla kreditkort har en räntefri kredit på ett visst antal dagar eller veckor. Det finns lagregler och även branschregler som styr tidsrymden för den räntefria krediten, men generellt kan sägas att den är på mellan 40-60 dagar.

Räntefri kredit innebär att ränta börjar räknas först efter periodens slut. Den skuld du samlar på dig kostar därmed ingenting under denna period (förutom eventuella avgifter såsom årsavgift).

När din räntefria period är slut har du två alternativ, nämligen att lösa hela skulden med en gång eller att välja delbetalning. Väljer du det förstnämnda alternativet fungerar ditt kreditkort egentligen som ett betalkort.

Kreditränta och årsränta

Räntor för ett kreditkort kan presenteras på två sätt, nämligen som den nominella årsräntan och som den faktiska krediträntan (effektiv ränta). Den nominella årsräntan ligger normalt mellan 10-20% och den är av rörlig karaktär. Vad det senare betyder är att räntan kan både gå upp och ner under året utifrån hur marknadsräntorna utvecklas. I krediträntan ingår alla avgifter för kortet, vilket innebär att den blir något högre än den nominella.

Exempel
Kreditkort A har en årsränta på 10,60%. Med årsavgiften på 195 kr blir den faktiska krediträntan emellertid 10,88%.

Vanligtvis är räntan exakt densamma för alla kredittagare. Anledningen är mycket enkel – att göra en individuell kreditbedömning för varje enskild ansökan är helt enkelt kostnadskrävande och tidsödande. Det finns emellertid givetvis undantag från huvudregeln. En del kortutfärdare baserar erbjuden ränta på en sedvanlig kreditriskbedömning. Det innebär att du som har en mer stabil ekonomi kan räkna med att få en relativt sett billigare kredit hos en sådan kortutfärdare.

Billiga kreditkort

Varje kreditgivare har, förutsatt att man håller sig inom lagregler och branschregler, full frihet att bestämma själv vad krediträntan ska vara. Det innebär automatiskt att det finns en variation i kostnaderna. En faktor som verkar dimensionerande för räntor för kreditkort är målgruppen, och det går att urskilja två tydliga kategorier:
1. Kort för konsumtion
2. Kort som utfärdas av större banker

Kort för konsumtion kan sägas vara sådana som till exempel är kopplade till kedjor med stor andel avbetalningsköp. Kort som utfärdas av större banker är i stället sådana som är tänkta att användas i vardagen för alla typer av köp. Normalt är sistnämnda de billigare alternativen.

Kreditkort eller snabblån?

Kreditkort kan vara ett riktigt bra komplement och en bra buffert när utgifterna blir extra stora av någon anledning. Det går på många sätt att se som ett lån som alltid finns tillgängligt. Vad är då fördelarna och nackdelarna med ett kreditkort kontra snabblån?

Ser man till räntan så är kreditkortet i så gott som alla fall det som ger dig bästa räntan. Normalt för ett kreditkort är en ränta på 10 – 20% och på ett snabblån är räntan oftast betydligt högre. Samtidigt bör man överväga syftet med krediten. Är det en engångsutgift kan det ibland vara fördelaktigt att använda sig av ett snabblån för att lösa situationen. Risken med ett kreditkort är annars att du kanske använder krediten trots att det egentligen inte är fullt nödvändigt.

Ansökningsprocessen är väldigt enkel och smidig när det kommer till snabblån, och passar bra om du exempelvis behöver låna pengar snabbt till en utgift som inte kan vänta mer än några dagar max. Ansöker du om ett kreditkort så kommer detta skötas enligt bankernas processer, vilket ofta är pappersblanketter och längre handläggningstider än du får när du ansöker om snabblån.

Oavsett om du ansöker om kreditkort eller snabblån så är själva kreditprövningen likvärdig. Dock kan bedömningen för ett snabblån gå snabbare ändå, då dessa företag är uppbyggde kring en IT-struktur och alla processer är optimerade för detta. Banker å andra sidan har oftast tyngre system som inte är helt optimerade just för snabba bedömningar och beslut. Inför varje lån så görs det också en bedömning av din kreditvärdighet. Detta är för att bedöma din möjlighet att betala tillbaka lånet du ansöker om. Här kan du läsa mer om just kreditupplysning och vad det innebär.

Banker kan också ibland anses aningen stela när det gäller bedömningen, då de ser till din kredithistorik och inte enbart din återbetalningsförmåga i dagsläget. Dvs har du exempelvis en mycket god inkomst sedan 7 månader tillbaka finns ändå risken att banken nekar dig ett kreditkort då du ännu inte har den goda inkomsten i din senaste deklaration. Snabblåneföretagen gör oftast en bedömning på din nuvarande återbetalningsförmåga.

Delbetalning

En speciell egenskap med kreditkort är att du alltid har möjlighet att delbetala på din skuld. Väljer du att göra det löper kreditränta på den återstående skulden tills dess att den är betald helt och hållet. Viktigt att känna till är att kreditgivaren alltid kräver att du betalar minst ett lägsta belopp varje månad. Vad detta belopp är framgår alltid tydligt på fakturan.