Företag

betalkort och kreditkort företag

De flesta företag är kontantintensiva. Med det avses att det görs många transaktioner i form av köp och försäljningar dagligen. Att betala med just kontanter är inte riktigt det mest praktiska och smidiga alternativet. Inte heller vanliga bankkort fungerar särskilt bra för företag. För inköp i den löpande verksamheten, till exempel vid bokning av resor, betalning för representation och köp av förbrukningsmaterial är det lämpligast att använda kreditkort och betalkort.

Med betalkort och kreditkort för företag förenklas många led i företagets verksamhet. Den enskilde behöver inte lägga ut egna pengar och företaget får en samlad bild av utläggen under månaden. Nedan kan du läsa mer om hur företagskort fungerar och vilka fördelar som finns.

Betalkort och kreditkort för företag

Majoriteten av banker, kreditkortföretag och kreditbolag har ett utbud av företagskort. De kan gå under olika benämningar, ofta ”corporate”, men oavsett namn fungerar de alla på samma sätt. Konceptet är att betalkorten eller kreditkorten ska användas för representation, resor och liknande i tjänsten.

Vanligtvis finns olika nivåer på företagskorten. Först och främst finns de mest basala, som fungerar som enklare betalkort med limitering, det vill säga att det finns en köpgräns. Den som har större behov än så kan enkelt välja en högre nivå, till exempel ett olimiterat kort med extratjänster som bland annat tillgång till VIP-lounger på flygplatser samt conciergetjänster.

För att komplettera kortanvändandet kan banker och kreditkortsföretag också ofta erbjuda inköpskonton. De fungerar som betalkort/kreditkort med den skillnaden att de inte är kopplade till användningen av just ett fysiskt kort.

Exempel
Bolaget A har en kontantintensiv verksamhet med många resor, mycket representation och många olika inköp. Majoriteten av de anställda får ett betalkort med standardfunktioner och en limit. Nyckelpersonalen förses i stället med olimiterade betalkort för att möjliggöra större utgifter till exempel vid representation. Slutligen kopplar bolaget också till ett inköpskonto för inköp som normalt görs från kontoret.

Smidig administration

Med många transaktioner skapas automatiskt en omfattande administration. Lösningar med betalkort och kreditkort skräddarsydda för företag kan skära bort en stor del av den dyra och tidsödande administrationen, vilket frigör tid och pengar för utveckling av företaget. Det handlar inte bara om att användningen av kreditkort/betalkort gör att antalet fakturor att betala blir färre. Det finns många fler fördelar än så, bland annat:

  • Automatiserad betalning och kontering
  • Reseräkningar kan administreras helt digitalt
  • Utgifter kopplade till resor utomlands blir enklare att kontera
  • Eventuella avdrag på lön blir lättare att administrera.

Exempel
I mitten av varje månad får Bolaget A en sammanställning av alla utgifter för olika kostnadsställen digitalt. Fakturor och kvitton levereras också digitalt vilket gör att konteringen underlättas. När alla uppgifter är inmatade i bolagets system kan betalningar och löner administreras snabbt och enkelt.

Smarta tjänster för resor

Med ett avtal om betalkort och/eller kreditkort från en bank eller ett kreditkortsföretag kan ett företag väsentligt förenkla allt som har med bokning och betalning av resor att göra. Det är nämligen vanligt att företag kan koppla på något som kallas resekonto. Med ett sådant kan alla resor betalas på en faktura. En annan fördel med resekonto är att banken eller kreditkortsföretaget kan erbjuda kredit för exempelvis flygresor. En tredje fördel är att tjänsten resekonto ofta erbjuds i samarbete med en resebyrå som helt enkelt kan hjälpa till med allt det praktiska kring bokningar.