Gratis kreditkort

gratis kreditkort utan årsavgift

När man talar om det som kan vara gratis när det handlar om kreditkort är det tre saker som ska nämnas, nämligen:
1. Kreditkort utan årsavgift
2. Räntefri period
3. Försäkringar och andra tillägg som inte kostar något extra.

Med det sagt går det inte att påstå att det finns gratis kreditkort, i varje fall inte i laglig mening. Något som är gratis får nämligen aldrig kunna ge upphov till kostnader, och det är ju inte fallet med ett kreditkort.

Emellertid kan faktiskt själva användningen av kreditkort bli gratis, i den meningen att du får tillbaka mer än du betalar i avgifter (dock inte räntan). Det är genom att dra fördelar av eventuella bonussystem som detta kan bli möjligt.

Kreditkort utan årsavgift

Det finns många exempel på banker och kreditkortsföretag som erbjuder kreditkort utan årsavgift. Det kostar alltså inte en krona att ha ett sådant kort i plånboken. Detta är givetvis förutsatt att du inte använder kortet. Skulle du inte använda det faller ju dock hela idén med kreditkortet.

Årsavgiften är i grunden tänkt att täcka bankens licenskostnad (exempelvis till MasterCard eller VISA) och en del av den interna administrationen hos banken. Om banken inte får in dessa pengar i form av årsavgift måste pengarna komma någon annanstans ifrån och normalt tillämpas då een högre kreditränta. Påslaget behöver inte vara särskilt stort, men det är bra att känna till att en slopad årsavgift inte behöver göra att användningen av kreditkortet blir billigare jämfört med ett kort för vilket du betalar avgifter.

Exempel
Bank A erbjuder ett kreditkort utan årsavgift. För att täcka licenskostnader och själva administrationen av kortet tar banken i stället ut en högre ränta på utnyttjad kredit.

Räntefri kredit

Kreditkortets konstruktion gör att du faktiskt lånar gratis av banken under en viss tid. Tidsperioden är olika för olika banker, men den understiger sällan 40 dagar. Genomsnittet ligger någonstans kring 50-55 dagar. Att notera är att den räntefria krediten gäller upp till det maximala antalet dagar. Om ränta kommer att börja löpa eller inte beror på när du gjorde inköpet eller tog ut pengar i en bankomat.

Exempel
Du handlar på kredit den 1:a i månad 1. Du har enligt kreditkortsavtalet 50 dagars räntefri kredit, vilket innebär att ränta börjar löpa på ditt köp om du inte har reglerat skulden den 21:a i månad 2.

Ju längre räntefri kredit, desto bättre är det. Om det finns inga tvivel och några undantag går inte att identifiera. I något enstaka fall kan dock årsavgiften vara något högre för de kort som har en räntefri period på upp till 55-60 dagar.

Kostnadsfria tillägg

Ett kreditkort kan ha en mängd tilläggsfunktioner och -tjänster. Några vanliga exempel är servicetjänster (kallas ofta concierge), försäkringar och garantier. I många kreditkortsavtal ingår en kompletterande reseförsäkring och det är också mer regel än undantag att du kan få någon slags allriskgaranti eller trygghetsförsäkring om du köper en kapitalvara med kortet. Dessa tillägg kan anses som gratis (med nedan brasklapp). För övriga funktioner och tjänster tar banken eller kreditkortsföretaget betalt, antingen genom en högre allmän årsavgift eller genom en högre kreditränta.

I likhet med ovan nämnda om kredittider och årsavgifter ska vi nämna att det kan finnas kreditkort för vilka utfärdarna på olika sätt kompenserar för sin kostnad för de ”kostnadsfria” tilläggen. Transparensen är inte särskilt tydlig i dessa fall, varför det är svårt att gå in djupare i frågan.