Bankkort

Bankkort för köp och uttag

Bankkortets huvudsakliga funktion är att vara ett smidigare alternativ till kontanter. Någon kredit finns inte kopplad till kortet utan det belopp du köper för eller tar ut i bankomat dras direkt från ett transaktionskonto, vanligtvis ett lönekonto. De två vanligaste korttyperna för bankkort är MasterCard och VISA.

Med ett bankkort kan du:

  • Göra köp i fysiska butiker
  • Köpa varor och tjänster på nätet
  • Ta ut pengar i bankomater
  • Ta ut kontanter vid köp i butik.

Bankkortet som betalningsmedel

När du gör ett köp eller ett uttag med ett bankkort sker en stor mängd kommunikation i bakgrunden. Det första steget är att kommunikation upprättas mellan säljaren, till exempel mataffären, och banken. Syftet är att banken först ska göra en kontroll av bland annat om kortet är giltigt. I nästa steg ska du som kortinnehavare godkänna att ditt bankkonto debiteras med det belopp som anges i kassan. Det gör du normalt antingen via en underskrift på ett kvitto eller genom att trycka in din PIN-kod. Används PIN-kod kommer ditt bankkonto att debiteras omedelbart. Används någon annan form av så kallad autentisering kan det dock dröja upp till en bankdag innan köpet syns på kontot.

För vem passar bankkort?

Det finns i huvudsak tre typer av kort för betalningar, nämligen bankkort, betalkort och kreditkort. Av dessa är det endast för bankkortet som debitering sker omedelbart och av den anledningen kallas de också ofta för debetkort.

Bankkort är, som sagt, det smidiga alternativet till kontanter. I stället för att behöva göra ständiga besök på bankkontoret bär man så att säga kontanterna med sig i fickan i form av ett plastkort. Kopplingen till bankkontot gör också att man inte kan spendera mer pengar än vad man faktiskt förfogar över. Sistnämnda kan dock givetvis också anses vara en nackdel. Flexibiliteten i ett bankkort är helt enkelt mycket begränsad.

Den som då och då behöver kunna göra inköp på kredit, eller vill se till att det alltid finns en direkt tillgänglig buffert ska välja ett betalkort eller kreditkort alternativt ett kombinerat betal- och kreditkort i stället.

För den som vill vara säker på att inte leva över sina tillgångar är dock bankkortet den perfekta lösningen. Genom ett bankkort så har du ingen möjlighet att spendera mer än vad du har råd med. Om du tidigare har haft problem med skulder och betalningsanmärkningar kan bankkortet vara ett bra steg till en sundare ekonomi. Tack vare bankkortet hindrar du dig själv från att försätta dig i mer skulder än vad du redan har.

Ansök om bankkort

Alla banker erbjuder bankkort och det är då framför allt VISA och MasterCard som är de aktuella kortutfärdarna. Några större skillnader mellan VISA och MasterCard finns egentligen inte, varför valet av kortutfärdare är mindre viktigt. Mer viktigt är vilken typ av de två bankkorten som respektive utfärdare erbjuder du ska välja.

För VISA finns såväl det traditionella debetkortet som Electron och för MasterCard finns både debetkort och Maestro. Electron och VISA är något förenklade betalningsmedel som exempelvis bara fungerar i butiker med direktuppkoppling till terminal. Denna begränsning samt ett par ytterligare gör att dessa kort inte kommer med någon årsavgift. De är i huvudsak tänkta att användas av yngre personer.

För att ansöka om bankkort kontaktar du förslagsvis den bank i vilken du redan har ett engagemang, till exempel ett lönekonto. Tiden från ansökan till det att du får hämta ut kortet hos ditt lokala utlämningsställe är normalt bara några arbetsdagar. Bra att känna till är att du naturligtvis kan ha bankkort hos flera banker.

Andra fördelar med bankkort

Liksom för kreditkort och betalkort kan bankerna lägga till ytterligare funktioner även för bankkort. De absolut vanligaste tilläggen är kompletterande reseförsäkring och avbeställningsskydd. Förutsättningen för att tillägg av den här typen ska gälla är att du betalar den större del av resan med kortet. En del sätter gränsen vid 50% medan andra kräver en större procentandel.

Vidare är bankkort ett utmärkt sätt att låta sina barn ta ansvar för en liten del av sin ekonomi. Som förälder kan man begränsa hur mycket pengar ens barn ska ha tillgång till genom att reglera summan på kontot. På det här sättet har du full kontroll över hur mycket pengar barnen spenderar. Dessutom kan du se vad barnen lägger sina pengar på, vilket kan vara en trygghet i sig.