Northmill drar tillbaka kreditkort efter kritik

Förra året blev fintechbolaget Northmill beviljade banktillstånd. I samband med detta släppte de ett nytt kreditkort – Rebilla. Kortet lanserades i slutet av 2019, men redan efter ett halvår på marknaden drar Northmill tillbaka det och avslutar all försäljning. Det efter att kortet har fått stark kritik från Konsumentverket (KO) på flera punkter.

En del av kritiken är att Northmill har marknadsfört kortet som helt avgiftsfritt, samtidigt som påminnelseavgifter, förseningsavgifter och inkassoavgifter har tagits ut av bolaget vid utebliven betalning. Därmed menar KO att den reklam som gjorts är vilseledande och felaktig, eftersom det faktiskt kan tillkomma kostnader för kreditkortet.

KO menar vidare att Northmill varken har rätt eller anledning att ta ut en förseningsavgift på 190 kronor. Enligt inkassokostnadslagen får företaget inte lov att kräva förseningsavgifter från privatpersoner eftersom det då räknas som inkassoverksamhet. Därmed menar KO att Northmill har oskäliga villkor i sina avtal för kortet.

En förseningsavgift ska, enligt lag, inte vara större än att den täcker de administrativa kostnader som det medför att skicka ut en ny faktura i samband med ett förseningsärende. Därför räknas en avgift på 190 kronor enligt KO som inkassoverksamhet. Utöver denna avgift har man tagit ut inkasso- och påminnelseavgift på 180 och 60 kr.

Produktbild Rebilla kreditkort

Foto: Rebilla

Planer på nytt kreditkort efter Rebilla

I ett svar från Northmill till Konsumentverket framgår att Northmill nu efter mindre än sex månader på marknaden väljer att plocka bort sitt Rebilla-kort. Om detta beror på kritiken från KO eller inte går inte att säga. Enligt Niclas Carlsson, bolagsjurist på Northmill, fattades beslutet om att dra tillbaka kreditkortet redan innan kritiken från KO.

Istället planerar de nu att lansera ett nytt kreditkort inom kort. Rebilla är nu helt borttaget från marknaden och både nyförsäljningar, såväl som existerande kundavtal har avslutats. Även hemsidan har stängts ned.

Det nya Northmill-kortet planeras att lanseras i höst och utöver kreditkort erbjuder bolaget även flera andra tjänster. De erbjuder både lån och sparkonton – och även olika försäkringar. Tech-banken är inte ny på finansmarknaden då Northmill grundades redan 2006, men deras banklicens beviljades först i 2019.