Bonussystem

bonussystem för kreditkort

Bonussystem för kreditkort är idag något majoriteten av kortutfärdare och banker erbjuder. Även de aktörer som fungerar som renodlade kreditkortsföretag, såsom till exempel Diners Club och American Express, har bonusprogram.

Bonusprogram ger dig den fördelen att du får något tillbaka när du använder kortet för dina köp. Vad detta något består av, skiljer sig mellan programmen. I vissa tjänar du bonuspoäng som du kan lösa in mot varor och tjänster, i andra får du en så kallad cashback i form av bonuscheckar. Oavsett belöningssätt gäller givetvis att belöningarnas värde står i direkt relation till hur mycket du spenderar med ditt kort.

Bonussystem – en konkurrensfaktor

Genom en snabb översikt av de erbjudanden om kreditkort som finns kan du enkelt se att bonussystem för kreditkort är en konkurrensfaktor. Att bli utsedd till det bästa kreditkortet är något alla kreditkortsföretag strävar efter. Därför lägger alla kreditkortsföretag, kortutfärdare och banker stor vikt vid fördelarna med sina respektive bonusprogram i marknadsföringen. Att det pågår en slags evig strid om vilken aktör som kan erbjuda den bästa kreditkortsbonusen är givetvis fördelaktigt för oss konsumenter i och med att tjänsterna kontinuerligt vässas. Är du inte nöjd med ett visst bonusprogram kan du alltid rösta med fötterna och helt enkelt säga upp ditt kreditkort och ansöka om ett annat.

Tre typer av bonusprogram

Grunden i alla bonusprogram för kreditkort är att du samlar poäng genom att använda kortet. Hur många poäng du får exempelvis per krona i inköp skiljer sig dock givetvis mellan olika system. Det finns också skillnader i hur du får ut värdet av dina poäng.

I huvudsak kan alla kreditkortsbonusar hänföras till någon av följande tre kategorier:
1. Pengar tillbaka (återbäring)
2. Rabatter på varor/tjänster som är kopplade till kortutfärdaren med samarbetspartners
3. Poäng du kan lösa in mot resor

1. Pengar tillbaka
Det vanligaste bonusprogrammet är det som bygger på att du får återbäring på en viss procent av vad du har handlat för. Återbetalningen i de flesta av dessa program ligger på mellan 0,50-1% av det sammanlagda värdet av alla köp. Skulle du ha använt ditt kort för köp på totalt 15 000 kr under en månad kan du alltså räkna med att få upp till 150 kr tillbaka. Noterbart är att återbäringen för ”matkort” och bensinkort tenderar att vara högre än 1%.

2. Rabatter
Många av de bonusprogram för kreditkort som fungerar enligt principen ”pengar tillbaka” har också inslag av rabattsystem. Det finns samtidigt en lång rad kreditkort som bygger enbart på rabatter. Dessa är normalt knutna till mer specialiserade kedjor av butiker.

3. Poäng för resor och hotell
En ganska stor mängd kreditkortsbonusar ger kortanvändaren möjlighet att lösa in intjänade poäng mot flygresor och hotell. I denna kategori ingår bland annat de bonussystem som de stora kreditkortsföretagen själva administrerar, ofta i samarbete med flygbolagen. Konceptet innebär att alla inköp i alla sammanhang ger användaren chansen att tjäna ihop till resor och hotell. Även själva handlingen att köpa resor och hotell ger poäng.

Bonussystem jämfört med andra egenskaper

När du jämför kreditkort tycker vi att du med fördel kan lägga en del vikt vid jämförelser av bonussystem och program. Ditt val av kreditkort bör dock inte avgöras helt och hållet av vilka förmåner du kan ta del av vid flitigt användande av kortet. Grundregeln bör vara att det kort du använder utgör en bra hjälp i vardagen. Om bonusprogrammet adderar värde till ditt användande är det givetvis bra, men det är i huvudsak en fråga om just en bonus.