Betalningsanmärkningar

betalningsanmärkning och kreditkort

Den som har en betalningsanmärkning är ekonomiskt bakbunden – på något annat sätt går det inte att beskriva saken. Det blir mer besvärligt att delta i det ekonomiska livet och vissa avtal är helt omöjliga för den som har en anmärkning i bagaget. Betalningsanmärkningen gör det framför allt svårare att få lån och krediter. Anledningen är solklar – en långivare vill inte gärna låna ut till någon som bevisligen tidigare har misskött sina betalningsskyldigheter. Hur är det då med kreditkort? Vi presenterar svaret på din fråga i texten nedan.

Så här fungerar betalningsanmärkningar

En betalningsanmärkning listas i kreditupplysningsföretagens information i det fall en skuld har fastställs antingen efter utslag hos Kronofogden eller efter domstols beslut om att skuld ska betalas. Denna notering visas för alla som tar ut en kreditupplysning och syftet är helt enkelt att upplysa befintliga och potentiella borgenärer om att det kan anses vara extra riskfyllt att ingå avtal av olika slag med den som har anmärkningen.

Det finns även ett sekundärt syfte och det har faktiskt med konsumentskyddet för den enskilde att göra. Den som har en betalningsanmärkning ska helt enkelt förhindras att förvärra sin situation genom att exempelvis ta fler lån.

Betalningsanmärkningar och kreditkort

Det finns flera vägar att låna som inte är helt stängda för den som är belastad av betalningsanmärkningar. Det är till exempel inte alls omöjligt att ta ett smslån, ett snabblån eller ett privatlån. Det finns faktiskt också ett par bolåneföretag som kan acceptera en betalningsanmärkning. I gengäld debiteras alltid en högre ränta för lånen.

När det handlar om kreditkort är läget lite mer besvärligt för den som har dragit på sig betalningsanmärkningar. Det beror på flera saker, men de mest noterbara är de följande tre:

1. Kreditkortsföretagets villkor för licenstagarna
2. Ökad bedrägeririsk
3. Mindre flexibel räntesättning

1. Bankerna måste följa regler från VISA och MasterCard
En bank eller ett kreditbolag som ger ut ett kreditkort gör det på licens av kreditkortsföretag som VISA och MasterCard. Dessa aktörer ställer upp en mängd villkor för licensen och en hel del av dem handlar om kredittagarens ekonomi, bland annat vad gäller förekomsten av tidigare ekonomiska problem. Bankerna måste följa dessa villkor och det innebär i Sverige i praktiken att betalningsanmärkningar inte kan accepteras.

2. Ökad bedrägeririsk
En person som har en betalningsanmärkning är väl i grunden inte mer benägen att begå bedrägerier, men utifrån bankernas synsätt är risken för att det ska ske för stor för att negligeras. Ett kreditkort är i sig ett medel för bedrägerier mer tydligt än exempelvis rena lån.

3. Räntesättningen
För privatlån och smslån finns en naturlig möjlighet för kreditgivaren att differentiera sina priser, det vill säga sina räntor. Den som har en bättre ekonomi får en bättre ränta medan den som har en sämre ekonomi får betala mer. När det gäller kreditkort finns normalt inte denna möjlighet, detta på grund av förhållandet enligt punkt 1 ovan. I korthet får alla kredittagare samma ränta. Det gör automatiskt att det blir svårt, för att inte säga omöjligt, för en bank att acceptera betalningsanmärkningar. Eftersom krediträntan inte kan differentieras kan banken inte kompensera för den ökade risken.

Kreditkonto är ett alternativ

Som du förstår av ovan, är svaret på frågan i inledningen negativt. Huvudregeln är att du inte kan bli beviljad kreditkort med betalningsanmärkning. Det är möjligt att någon enstaka bank i något enstaka fall kan göra något undantag, då med ett borgensåtagande som grund, men dessa fall är för få för att räkna.

Ett alternativ till kreditkort för den som är belastad av betalningsanmärkningar kan vara den relativt nya låneprodukten kreditkonto. Med ett sådant har kredittagaren en kreditram från vilken uttag görs direkt till privatkontot. Långivare som erbjuder denna produkt kan ofta godkänna betalningsanmärkningar.