Hur finansierar du semestern?

kreditkort resa

Att finansiera semestern på sommaren med lån eller via avbetalning är något som är relativt vanligt. Enligt en färsk undersökning är det ungefär var femte svensk som har köpt en eller flera semesterresor på kredit. Enligt undersökningen, som är utförd av appen Dreams och PFM Research, väntas också ungefär var sjätte svensk göra det nu under de kommande månaderna.

Resor är konsumtion

En smart grundregel att alltid hålla i bakhuvudet är att lån inte bör gå till finansiering av konsumtion. Det är alltid ett bättre val att spara till exempelvis resor, inköp av elektronik och fritidsutrustning, med mera. Ändå är det alltså många som betalar sommarsemestern med kredit i någon form. En anledning är givetvis att pengarna helt enkelt inte räcker till. En annan anledning kan vara att en del känner att det är ett måste att göra exempelvis en charterresa varje år. I den aktuella undersökningen är det faktiskt så många som 47% av de tillfrågade som vid ett eller flera tillfällen har känt en press att köpa en resa trots att ekonomin egentligen inte har tillåtit det.

Semester blir dyrare

Om du köper en resa via lån, genom avbetalning eller med ett kreditkort blir resan dyrare än om du hade betalat med sparade pengar. Hur mycket dyrare beror på hur din ekonomi ser ut (för blancolån) eller hur snabbt du betalar tillbaka (avbetalning respektive kredit). Alldeles oavsett tillkommer en mindre eller större kostnad.

Med dåliga lån eller avbetalning över lång tid kan skillnaden mellan kontantpriset och det faktiska priset bli mycket stor, och det kan upplevas som nedslående att behöva betala tillbaka en hel del mer än vad resan faktiskt kostade. Det kan rekommenderas att du betalar din semesterresa för pengar du har sparat ihop. Ett alternativ är dock givetvis att kombinera sparade pengar med ett mindre lån.

Kreditkortet kan vara ett alternativ

Viktigt att observera i sammanhanget är att köp med kreditkortet kan ge fördelar som överväger nackdelarna med lånefinansering av semesterresan. Betalar du tillbaka hela den utnyttjade krediten inom din räntefria kreditperiod betalar du ju faktiskt inte heller något extra (förutom de eventuella avgifterna för kortet).

Köper du en semesterresa med kreditkortet får du en kompletterande reseförsäkring. Dessutom får du ett skydd i händelse av om flygbolaget eller researrangören skulle drabbas av ekonomiska problem. Du kan också med fördel ta med kreditkortet på resan istället för ett bankkort/betalkort, eftersom du då har ett förstärkt konsumentskydd vid betalningar. En ytterligare fördel värd att nämna är att du förmodligen kan tillgodoräkna dig en del bonuspoäng i kreditkortsutfärdarens lojalitetsprogram.