Har du anslutit dig till en digital brevlåda?

digital brevlåda

Det är över en och en halv miljon svenskar som numera får all sin myndighetspost i en digital brevlåda istället för i den vanliga brevlådan, och antalet som utnyttjar denna möjlighet ökar för varje dag. I en artikel på Svt.se används ordet ”lavinartat” och även Skatteverket och andra myndigheter har kommunicerat att man ser en mycket snabb ökning i användningen av digitala brevlådor. Har du anslutit dig till en tjänst för digital post?

Säkrare och smidigare

Att använda en digital brevlåda är ett säkrare och smidigare sätt att få viktig post än att använda sig av den vanliga postgången. Det krävs nämligen att du loggar in med BankID för att ta del av dina fakturor och andra försändelser. Din vanliga brevlåda kan vittjas av bedragare och post kan ju också faktiskt försvinna på vägen, men dessa risker existerar inte med digital post. Med den digitala ”e-lådan” får du även all din viktiga post samlad på ett ställe, vilket är praktiskt.

Som en ytterligare fördel finns miljöaspekten. Att skicka något digitalt ger en besparing på miljön. Det handlar både om att pappersanvändningen minskar och att de många transporter som krävs för att brevet ska nå till din brevlåda undviks.

Att du ansluter dig till en digital brevlåda innebär dock inte att du aldrig mer kommer att få brev från myndigheter samt fakturor och annat till din fysiska brevlåda. Det är långt ifrån alla myndigheter som kan leverera posten digitalt och det är bara de större bolagen för konsumenttjänster (till exempel inom el, finanstjänster såsom betalkort, telekommunikation och försäkring) som idag har rutiner för utskick av fakturor digitalt.

Tips: Står du och jämför kreditkort eller betalkort kan du med fördel kika på vilka som erbjuder digitala utskick. Väljer du en aktör som skickar fakturor och informationsbrev till en digital brevlåda kan du förenkla ditt kreditkortsanvändande.

Fyra tjänster att välja mellan

Precis som vad gäller för vanlig post är marknaden för digital post konkurrensutsatt. Det innebär att det finns flera aktörer som kan erbjuda den här tjänsten. För närvarande är det fyra stycken tjänster som Skatteverket och Försäkringskassan (de två myndigheter som är mest flitiga med att kommunicera med medborgarna) använder. Det handlar om Kivra, Digimail, Min myndighetspost och eBoks. Klicka på länkarna för att gå direkt till respektive aktör och läsa mer.

För alla dessa aktörer med undantag för Min myndighetspost kan du även få fakturor och andra utskick från företag. I tabellen nedan får du en översikt av vilka typer av avsändare de olika ”e-lådeföretagen” samarbetar med.

Tjänst Myndigheter Kommuner Företag
Kivra Ja Ja Ja (omkring 900 stycken)
Min myndighetspost Ja Ja Nej
Digimail Ja Ja Ja
eBoks Ja Ja Ja

Så här ansluter du dig

Du ansluter dig enkelt till en e-låda genom att logga in med vanligt BankID eller mobilt BankID. Dina användaruppgifter inklusive folkbokföringsadress, personnummer, med mera hämtas då in automatiskt. På din översiktssida kan du sedan kryssa för från vilka aktörer du vill kunna ta emot digital post. Självklart kan du ha flera digitala brevlådor, men det är samtidigt klokt att välja just en. Annars får du inte den stora fördelen med att ha all din viktiga post samlad på en plats.